Skip to main content

Hoitotyön tutkimussäätiö hakee tutkimusjohtajaa

Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kansallinen tehtävä on edistää näyttöön perustuvaa hoitotyötä muun muassa koordinoimalla ja julkaisemalla Hotus-hoitosuosituksia® ja järjestelmällisiin katsauksiin perustuvia Näyttövinkkejä®. Kansallisen toiminnan lisäksi Hotus toimii WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen (WHO Collaborating Centre for Nursing) ja JBI:n yhteistyökeskuksen (Finnish Centre for Evidence-Based Health Care: A JBI Centre of Excellence) isäntäorganisaationa.

Hotus hakee tutkimusjohtajaa (syyskuu 2023 alkaen), joka tulee toimimaan Hotuksen operatiivisena johtajana ja kansainvälisten yhteistyökeskusten johtajana. Tarjoamme näköalapaikan näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon ja sen kehittämiseen.

Tutkimusjohtajalta edellytetään tieteellistä jatkokoulutusta (tohtorin tutkinto, pääaineena mielellään hoitotiede), hoitotyön tuntemusta, tutkimusosaamista ja asiantuntijaorganisaation johtamiskokemusta. Edellytämme tutkimusjohtajalta perehtyneisyyttä näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon, hyviä yhteistyötaitoja sekä rohkeutta ja innovatiivisuutta viedä Hotuksen perustehtävää eteenpäin. Lisäksi hänellä tulee olla hyvä suomen ja englannin kielen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Hotus tarjoaa tutkimusjohtajalle vakituisen johtajasopimukseen (kokonaistyöaika) perustuvan työsuhteen. Toimipaikka sijaitsee Helsingissä, mutta tehtävän hoito mahdollistaa myös osittaisen etätyön. Tutkimusjohtajan työsopimus noudattaa soveltuvin osin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimusta. Tutkimusjohtajaksi valitulla on 6 kk:n koeaika.

Tutkimusjohtajan tukena on osaava ja yhteistyökykyinen hallitus ja henkilöstö sekä laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot. Palkan lisäksi etuna on hyvä työterveyshuolto ja muut työehtosopimuksen mukaiset edut (mm. lounasetu).

Hakemus pyydetään lähettämään 19.3.2023 klo 16.00 mennessä suojattuna sähköpostina hallituksen sihteerille Elina Lagukselle: elina.lagus(at)hotus.fi. Hakemuksessa pyydetään esittämään hakijan palkkatoivomus ja hakemukseen tulee liittää CV ja julkaisuluettelo sekä lyhyt kuvaus siitä, millaisena hakija näkee Hotuksen tulevaisuuden vision ja omat vahvuutensa Hotuksen tutkimusjohtajana.

Asiasta lisätietoja antavat

  • Hallituksen puheenjohtaja Asta Heikkilä, asta.heikkila(at)tyks.fi /+358 50 441 3048
  • Tutkimusjohtaja Arja Holopainen, arja.holopainen(at)hotus.fi / +358 44 529 0058