Skip to main content

Hoitotyön tutkimussäätiö hakee vanhempaa tutkijaa määräaikaiseen tehtävään

Haemme vanhempaa tutkijaa innovatiiviseen ja dynaamiseen tutkijajoukkoomme. Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää hakijalta tieteellistä jatkokoulutusta (tohtorin tutkinto: TtT tai vastaava), hoitotyön tuntemusta ja tutkimusosaamista (erityisenä painopisteenä määrälliset tutkimusasetelmat tutkimustiedon tuottamisessa ja tiivistämisessä). Työ edellyttää myös perehtyneisyyttä näyttöön perustuvaan terveydenhuoltoon, hyviä yhteistyötaitoja sekä rohkeutta ja innovatiivisuutta viedä Hotuksen perustehtävää eteenpäin. Lisäksi sinulla tulee olla hyvä suomen ja englannin kielen taito. Katsomme eduksi, jos sinulla on osaamista näytön implementoinnista ja sen arvioinnista. Eduksi katsotaan lisäksi hyvä ruotsin kielen taito ja aiemmin käyty Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) -koulutus.

Tehtäviin kuuluu hoitosuositustyöryhmien mentorointi ja koulutus ja muut näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseen liittyvät tehtävät.

Tehtävä on määräaikainen alkaen 15.1.2024 ja jatkuen enintään 31.1.2027 saakka. Toimipaikka sijaitsee Helsingissä, mutta tehtävän hoito mahdollistaa myös osittaisen etätyön. Työsopimus noudattaa soveltuvin osin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimusta. Tehtävään valitulla on 2 kk:n koeaika.

Tukenasi on osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö sekä laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot. Palkka määräytyy Hotuksessa käytössä olevien tehtävänimikkeiden ja työnvaativuuden määritysten mukaisesti. Palkan lisäksi etuna on hyvä työterveyshuolto ja muut työehtosopimuksen mukaiset edut.

Hakemus pyydetään lähettämään 9.11.2023 klo 16.00 mennessä suojattuna sähköpostina johdon sihteerille Elina Lagukselle: elina.lagus(at)hotus.fi. Hakemukseen tulee liittää akateeminen CV ja julkaisuluettelo.

Lisätietoja antavat

Vs. tutkimusjohtaja Heidi Parisod, heidi.parisod(at)hotus.fi / +358 44 529 0037

Vanhempi tutkija Hannele Siltanen, hannele.siltanen(at)hotus.fi / +358 50 527 7433