Skip to main content

Hoitotyöntekijä on hoitotyön asiantuntija

Hoitotyö vaatii laajaa asiantuntemusta. Tietopohjaa kerrytetään mm. koulutuksen, perehdytyksen sekä täydennyskoulutusten avulla. Hoitotyön eri osa-alueilla tarvitaan erilaista erikoisosaamista riippumatta toiminta-alueesta.

Hoitotyö on itsenäinen professio ja hoitotyöntekijöillä on paljon annettavaa moniammatilliseen yhteistyöhön.

Ammattietiikka ja laki velvoittavat toteuttamaan hyvää ja näyttöön perustuvaa hoitoa. Vaikka täydennyskoulutuksesta ja näyttöön perustuvuudesta on säädetty laissa, voi näyttöön perustuva toiminta vaatia rohkeutta poiketa totutuista toimintatavoista ja nostaa vanhentuneita toimintatapoja tarkasteluun.

Miten hoitotyön asiantuntijuus saadaan näkyville laajemmin yhteiskunnassa?

 

Lähteet:

Terveydenhuoltolaki (1326/2010, 8 ja 36 §)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785