Skip to main content

Hotus hakee asiantuntijatäydennystä Hotus-hoitosuositustyöryhmiin

Hoitotyön tutkimussäätiö hakee asiantuntijatäydennystä seuraaviin työryhmiin:

•  Astmapotilaan omahoidon ohjaus

•  Lasten univaikeudet

•  Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – Lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä (suosituksen päivitys)

•  Syöpää sairastavan tukeminen ja ohjaus

Olet etsimämme henkilö, jos olet koulutukseltasi tohtori (esim. TtT) tai väitöskirjatutkija ja sinulla on työkokemusta tai muuta asiantuntemusta edellä mainituista aihealueista. Hoitosuositustyöryhmässä pääset eturivipaikalle oppimaan hoitosuositusten laadinnasta ja verkostoidut alan asiantuntijoiden kanssa.

Tarjoamme koulutusta ja asiantuntijatukea koko suosituksen laadintaprosessin ajan. Jokaiselle työryhmälle nimetään myös oma mentori. Työryhmässä työskentely vaatii huolellista työskentelyä ja pitkäjänteistä sitoutumista. Suosituksen valmistuminen kestää noin kaksi vuotta.

Viimeisimmät tiedotteet