Skip to main content

Hotus-vårdrekommendation®: Läkemedelsfria metoder för förebyggande och behandling av delirium hos en kritiskt sjuk vuxen patient

Hotus-vårdrekommendationerna grundar sig på forskningsevidens som har utarbetats av experter. Vårdrekommendationerna behandlar de vårdmetoder som används inom social- och hälsovården, vårdmetodernas effekt och vilken betydelse de har för personer i behov av vård samt deras närstående.

Det här är det senaste vårdrekommendation 2024 på svenska.

Läs Hotus-vårdrekommendation® på svenska hemsida

Viimeisimmät tiedotteet