Skip to main content

Hotuksen perustehtävä ja hallitus

Hoitotyön tutkimussäätiöllä on kansallisesti ainutlaatuinen tehtävä toimia näyttöön perustuvan toiminnan edistäjänä sekä tutkimusnäytön välittäjänä. Tuotamme ja levitämme tutkimusnäyttöä ja tuemme näytön käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Säätiön tarkoitus ja tehtävä

Hotus edistää erityisesti hoitotieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset.

Hotuksen perustehtävänä on näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen terveydenhuollossa käytettävien menetelmien vaikuttavuuden lisäämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Hotuksen tehtävä on toiminnallinen, joten kyseessä ei ole apurahoja jakava säätiö.

Säätiön toimintaa ohjaavia arvoja ovat terveys,
oikeudenmukaisuus, totuus, luottamus ja asiantuntijuus.

Säätiön toiminnassa painottuvat tutkimustiedon tuottaminen ja tiivistäminen sekä tutkimustiedon käyttöönottoa tukevien rakenteiden ja prosessien kehittäminen. Lisäksi Hotus tukee näytön käyttöönottoa ja näyttöön perustuvan toiminnan arviointia. Tutkimustiedon käyttöönotto nähdään ensisijaisesti palvelu- ja koulutusjärjestelmien tehtävänä.

Perustehtävän toteuttamiseksi säätiö tekee yhteistyötä kansallisten terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioiden sekä kansallisten ja kansainvälisten terveystieteellistä tutkimusta tekevien tahojen kanssa.

Hoitotyön tutkimussäätiö toimii useissa kansallisissa yhteistyöverkostoissa. Yhteistyön tavoitteena on edistää näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa hanketoiminnan, koulutuksen ja hoitosuositusten laadinnan avulla.

Hotuksen hallitus 2022–2025

Hallituksen puheenjohtaja: Heikkilä Asta, TtT (arviointiylihoitaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue)

Hallituksen varapuheenjohtaja: Stolt Minna, professori (Turun yliopisto)

Hallituksen jäsenet:

  • Hynninen Nina, TtT (Suomen Sairaanhoitajat ry:n hallituksen jäsen)
  • Koivisto Taru, johtaja (Sosiaali- ja terveysministeriö)
  • Kääriäinen Maria, professori (Oulun yliopisto, Lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö)
  • Laitinen-Pesola Jaana
  • Renholm Marja, TtT, hallintoylihoitaja (HUS-yhtymä, hoitotyön johto)

Hallituksen sihteeri: Lagus Elina (Hoitotyön tutkimussäätiö sr)

Neuvottelukunta 2023-2026

Neuvottelukuntaan on kutsuttu keskeisimpien sidosryhmien edustajia.

Neuvottelukunnan pääasiallisia tehtäviä ovat:

Ajankohtaisista hoitosuositus- ja katsausaiheista tiedottaminen ja näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen.

Neuvottelukunnan jäsenorganisaatioiden kokoonpano 2023-2026

  • Neuvottelukunnan puheenjohtaja: Elina Haavisto, professori (Tampereen yliopisto)
  • Neuvottelukunnan sihteeri: Elina Lagus (Hotus)

Neuvottelukunta valitaan neljäksi vuodeksi ja sen kutsuu koolle Hotuksen hallitus.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Hotuksen hallituksen nimeämänä henkilö ja sihteerinä Hotuksen hallituksen ja johdon sihteeri. Neuvottelukunta kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa.

Kansainvälinen yhteistyö

Hotus toimii kahden kansainvälisen yhteistyökeskuksen isäntäorganisaationa.

Säätiö jatkaa Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen aloittamaa yhteistyötä WHO:n kanssa ylläpitämällä sen yhteistyökeskusta: WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus (eng. WHO Collaborating Centre for Nursing).

Säätiö aloitti yhteistyön australialaisen NPT-toimijan Joanna Briggs Instituutin (nykyään JBI) kanssa vuonna 2010. Säätiön yhteydessä toimii Suomen JBI yhteistyökeskus: Finnish Centre for Evidence-based Health Care: JBI Centre of Excellence.

Säätiön toimintaan liittyvät asiakirjat

Voimassa olevat säännöt (pdf)

Toimintakertomus 2022 (pdf)

Strategia 2022–2025 (pdf)