Skip to main content

Hyvien Käytäntöjen pankkiin kootaan sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kehitettyjä näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä

Näyttöön perustuvalla hyvällä käytännöllä tarkoitetaan esimerkiksi kliinisessä hoitotyössä potilaiden tai asiakkaiden hoitoon, palvelujen kehittämiseen tai terveyden edistämiseen kehitettyä toimintamallia tai muuta käytännön ohjeistusta, joka on kehitetty hoitosuositukseen ja/tai muuhun tutkimusnäyttöön pohjautuen ja joka on osoittautunut toimivaksi käytännön hoitotyössä.

Hotuksen Hyvien Käytäntöjen pankissa julkaistavien käytäntöjen avulla on tarkoitus helpottaa näyttöön perustuvien käytäntöjen leviämistä ja organisaatioiden näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämistä. Hyvien käytäntöjen pankissa julkaistavista käytännöistä päättää Hotus. 

Löydät pankista uusia töitä, jotka osallistuivat Näytöllä tuloksiin -kilpailuun 2024:

  • I    palkinto: Mari Kalliovalkama, apulaisosastonhoitaja, Coxa Tekonivelsairaala: Päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Tekonivelsairaala Coxassa
  • II   palkinto: Sanna Karttunen, osastonhoitajaSiun sote: Kotihemodialyysipotilaan hoitoprosessin kehittäminen
  • Kunniamaininta: TAYS Sydänsairaala: Kliinisen työnkulun ja potilaan hoitopolun optimointi rytmivalvurin implantoinnissa ja seurannassa

Hyvien käytäntöjen pankin löydät täältä

Viimeisimmät tiedotteet