Skip to main content

Hyvinvointialueet – hyvän hoidon ja palveluiden puolesta

Hotuksen tutkimusjohtaja Arja Holopainen lähestyi 2.3.2022 monia uusia aluevaltuutettuja, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustausta.

Tavoitteenamme on edistää parhaaseen mahdolliseen tietoon (näyttöön) perustuvaa päätöksentekoa vaikuttavien, käyttökelpoisten, tarkoituksenmukaisten ja potilaille/asiakkaille merkityksellisten palvelujen kehittämisessä.

Kokosimme heille lyhyesti tutkimusnäyttöön perustuen,

  • miksi hoitotyön tulee perustua luotettavaksi arvioituun tutkittuun tietoon eli näyttöön.
  • miksi sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen johtaminen (ml. hoitotyön johtaja) tulee varmistaa hyvinvointialueilla hallintosäännössä.

Lue lisää tästä asiasta lisää tästä linkistä

Toivomme, että voimme yhdessä vaikuttaa siihen, että hoitotyön arvostus hyvinvointialueilla tunnustetaan ja turvataan tulevaisuudessa.