Skip to main content

JBICCFIN: Comprehensive JBI Systematic Review Training Program (CSR) 3+2 ECTS

Kyseessä on viisipäiväinen kolmeen erilliseen moduuliin jakautuva kokonaisuus, jossa koulutukseen osallistujat perehdytään määrällisten ja laadullisten tutkimusten pohjalta laadittavien järjestelmällisten katsausten laatimisen periaatteisiin. Tämä tapahtuu noudattaen JBI:n hyväksymiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien kriteeristöjen kanssa.

Moduulien ajankohdat, tällä kertaa etänä Zoomin kautta:

Moduuli 1: 10.5.2021
Moduuli 2: 25–26.5.2021
Moduuli 3: 9–10.6.2021

CSR-koulutuksen oppimistavoitteet lyhyesti:

Koulutus kehittää ymmärrystä näyttöön perustuvan terveydenhuollon periaatteista sekä järjestelmällisen katsauksen (kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset) prosessista JBI:n ohjeistuksen mukaisesti. Koulutus antaa myös valmiudet järjestelmällisten katsausten laatimiseen JBI:n hyväksymien käytäntöjen mukaisesti, jotka ovat linjassa muiden kansainvälisten järjestelmällisten katsausten tekemiseen liittyvien ohjeistusten kanssa.

Koulutuksen järjestäjätahot:

Itä-Suomen yliopiston Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on Suomen JBI-keskuksen yhteistoimintaosapuoli, jonka tehtäviin kuuluu järjestelmällisten katsausten laatiminen sekä näyttöön perustuvan terveydenhuollon edistäminen. Oulun yliopiston Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, on Suomen JBI-keskuksen kansallinen yhteistyökumppani. Hotus puolestaan hallinnoi Suomen JBI-keskusta ja toimii koko Suomen JBI-keskuksen isäntäorganisaationa.

CSR-ohjelman linkki

Ilmoittautuminen 31.03.2021 mennessä, ilmoittautumislinkin löydät sekä ohjelmasta että tästä: CSR-ilmoittautumislinkki