Skip to main content

Kaksi uutta Näyttövinkkiä 4-5/2019 on julkaistu 8.4.2019

Verkkopohjaiset ohjelmat masentuneiden nuorten mielenterveyden tukena

Masentuneiden nuorten hoitoon tarvitaan heidän tarpeisiinsa vastaavia menetelmiä, jotta heidät saadaan ajoissa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Verkkopohjaiset menetelmät ovat nuorten maailmaan soveltuva vaihtoehto heidän mielenterveytensä tukemiseen. Näyttövinkissä 4/2019 kuvataan, minkälaisia verkkopohjaisia ohjelmia on käytetty nuorten mielenterveyden tukemiseen ja missä määrin niillä voidaan tukea masennus- ja ahdistusoireista kärsiviä nuoria.

Sepelvaltimotautia sairastavan osallistuminen sydänkuntoutukseen

Sydänkuntoutuksella voidaan vähentää sepelvaltimotautia sairastavien sairauden pahenemista ja kuolleisuutta sekä ennaltaehkäistä oireiden uusiutumista. Näyttövinkissä 5/2019 kuvataan, mitkä tekijät ovat yhteydessä sepelvaltimotautia sairastavien sydänkuntoutukseen osallistumattomuuteen tai sen keskeyttämiseen.

Linkki Näyttövinkit sivuille