Skip to main content

Tutkimusten arviointikriteeristöt (JBI)

Hoitosuositusten ja järjestelmällisen katsauksen laadinnassa tulee kriittisesti arvioida sisäänottokriteerien täyttäneiden tutkimusten (tai tiedonlähteiden, mikäli kyse ei ole tutkimuksesta) menetelmällisen laatu. Tämän arvioinnin suorittaa kaksi tutkijaa itsenäisesti. Tällä sivulla esitetään Hotuksen suomeksi kääntämät JBI:n julkaisemat arviointikriteerit (käännöslupa JBI:lta).

Alkuperäiset tutkimusten arviointikriteeristöt löydät täältä.