Skip to main content

WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus

WHO Collaborating Centre for Nursing

WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus on perustettu Sairaanhoidon tutkimuslaitoksen yhteyteen vuonna 1978. Tutkimuslaitoksen lakkauttamisen ja sen toiminnan siirtymisen yhteydessä, myös WHO:n hoitotyön yhteistyökeskuksen hallinnointi siirtyi Hotukselle.

Yhteistyökeskuksen toiminta keskittyy näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseen:

  • Hoitotyön tietoperustan vahvistaminen ja tiedon hyödyntäminen käytännössä.
  • Tutkimustiedon hakeminen ja tiivistäminen kansallisesti tärkeistä teemoista ja levittäminen hoitotyön toimijoille.
  • Hoitotyön koulutuksen ja täydennyskoulutuksen sisältöjen ajantasaisuuden varmistaminen näyttöön perustuvan toiminnan osalta.
  • Yhteistyö koulutusorganisaatioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten välillä.

Organisaatio:

Yhteistyökeskuksen johtajana toimii tutkimusjohtaja Heidi Parisod ja yhteistyökeskuksen varajohtajana toimii vanhempi tutkija Hannele Siltanen.

Yhteistyökeskus toimii WHO:n Euroalueen alaisuudessa. WHO:n euroalueen yhteistyökeskukset kokoontuvat 1–2 kertaa vuodessa ja tekevät välillä myös keskinäistä yhteistyötä. Toiminnastaan Suomen yhteistyökeskus raportoi vuosittain WHO:lle. Lisätietoja WHO:n yhteistyökeskuksista ja niihin liittyvistä verkostoista löydät tämän linkin kautta

WHO:n hoitotyön yhteistyökeskus ja WHO yhteistyössä:

Näyttöön perustuvan toiminnan edistäminen hoito- ja kätilötyössä WHO:n Euroalueella. Julkaisu saatavissa suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

WHO Global Network

Yhteistyökeskus kuuluu WHO:n hoitotyön ja kätilötyön yhteistyökeskusten maailmanlaajuiseen verkostoon: Global Network of WHO Collaborating Centres for Nursing and Midwifery. WHO:n tavoitteena on, että yhteistyökeskukset toimisivat enenevässä määrin yhteistyössä keskenään.

Global Network -toiminnan tehtävänä on parantaa väestön yleistä terveyttä vahvistamalla hoitotyöntekijöiden globaalia sitoutumista hoito- ja kätilötyöhön koulutuksen ja tutkimuksen avulla. Tavoitteeseen pyritään pääsemään yhteistyössä WHO:n, sen jäsenvaltioiden ja niiden tahojen kanssa, joiden intresseissä on parantaa väestön terveyttä. Global Networkin yleiskokous kokoontuu kahden vuoden välein ja kokousten yhteydessä pidetään myös konferenssi.

Hotuksen WHO yhteistyökeskuksen Global Network:n yhteyshenkilönä toimii tutkimusjohtaja Heidi Parisod.