Skip to main content

Kansallinen ja ajankohtainen Etäyhteydellä toteutettava pitkäaikaissairautta sairastavan omahoidon ohjaus – Hotus-hoitosuositus® on julkaistu!

Hoitosuosituksesta löydät suosituslauseet seuraaviin sisältöalueisiin:

  • Etäohjauksen mahdollistaminen organisaatiossa
  • Omahoidon tukeminen etäohjauksessa
  • Elämänlaadun tukeminen etäohjauksessa
  • Vertaistuen mahdollistaminen etäohjauksessa

Omahoidolla tarkoitetaan yksilön kykyä hoitaa omaa terveysongelmaansa ja vastuun ottamista omasta hoidostaan. Omahoidon ohjaus voidaan toteuttaa kasvokkain tai vaihtoehtoisesti etäyhteydellä.

Hoitosuosituksen tavoitteena on auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä arvioimaan, missä tilanteissa ja kenelle etäyhteydellä toteutettu ohjaus soveltuu, ja miten sitä tulisi hyödyntää kasvokkain toteutettavan ohjauksen rinnalla. Tavoitteena on yhtenäistää etäyhteydellä toteutettavaa omahoidon ohjausta ja vähentää perusteetonta vaihtelua etäohjauskäytännöissä.

Tämä hoitosuositus on tarkoitettu kaikille niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ohjaavat työssään pitkäaikaissairautta sairastavia henkilöitä. Lisäksi suositus on tarkoitettu terveyspalveluorganisaatioiden johtajille, asiantuntijoille ja hankintapäätöksiä tekeville tahoille, jotka vastaavat pitkäaikaissairautta sairastavien hoitotyöstä.

Kiitos työryhmälle ja työn eri vaiheissa konsultoiduille asiantuntijoille!

Työryhmä:

  • Heli Virtanen, esh, TtT, dosentti, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
  • Kaisa Marin, sh, TtM, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr.
  • Anna-Maria Hiltunen, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos (Näytönastekatsausten laadintaan asti)
  • Arja Kaila, esh, kätilö, TtT
  • Outi Kajula, esh, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu
  • Jukka Kesänen, sh, TtT, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu