Skip to main content

Kati Tuomisen kirjoitus: Laatutiedolla hoitotyö näkyväksi

Kati Tuominen suoritti korkeakouluharjoittelunsa Hotuksella keväällä 2024, pyysimme Katia kirjoittamaan Hotuksen uutiskirjeeseen, julkaisemme Katin ajankohtaisen kirjoituksen nyt myös uutisvirrassamme:

Laatutiedolla hoitotyö näkyväksi

Oletko kuullut hoitotyösensitiivisistä laatuindikaattoreista? Hoitotyösensitiiviset laatuindikaattorit kuvaavat hoitotyön prosessia, tuloksia ja niihin vaikuttavia rakenteellisia tekijöitä. Laatuindikaattoreista saatavan tiedon avulla voidaan arvioida ja seurata hoitotyön laatua.

Hoitotyön laatua kuvaava seuranta- ja arviointitieto linkittyy tiiviisti myös Hotuksen toimintaan ja laatutietoa voidaankin hyödyntää monin tavoin hoitosuositusten laadintaprosessissa. Hoitotyön laatutieto, jota kerätään mm. HoiVerKe-verkostossa, on tärkeässä roolissa terveydenhuollon vaikuttavuuden edistämisessä, sillä sen avulla voidaan kuvata hoitotyön osuutta hoidon tuloksissa ja tehdä hoitotyö näkyväksi.

Keväällä 2024 Hotuksella korkeakouluharjoittelun tehnyt Kati Tuominen kertoo, mitä harjoittelun aikana toteutetusta hoitotyön laatutietoon liittyvästä kartoituksesta selvisi.

Lue Kati Tuomisen Hotuksen uutiskirjekirjoitus kokonaisuudessaan tämän linkin kautta

Viimeisimmät tiedotteet