Skip to main content

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen hoitosuositukset -kokonaisuus

2Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) asettama asiantuntijatyöryhmä on laatinut kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuen omahoidon ohjauksen hoitosuositukset.

Suosituskokonaisuuden lyhyt versio

Suosituskokonaisuus

Kokonaisuus sisältää seitsemän hoitosuositusta. Hoitosuositukset on laadittu:

  1. savuttomuuden
  2. oireiden ja psyykkisen hyvinvoinnin
  3. lääkehoidon
  4. liikunnan,
  5. ravitsemuksen
  6. pahenemisvaiheiden ehkäisyn ja hoidon sekä
  7. läheisten tiedon ja tuen tarpeiden sisältöalueille.

Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisältöjä kuvaavat hoitosuositukset ovat valmistuneet ja ne julkistetaan valtakunnallisilla Keuhkopäivillä 24.9.2018, HOTUS, Hengitysliitto ja Filha.