Skip to main content

Kiitos aktiivisuudesta sekä loistavista vastauksista liittyen hoitotyön asiantuntijuuden näkymiseen ja sen edistämiseen!

Keräsimme yhteen Instagramissa ja Twitterissä esittämiänne ajatuksia alla olevaan sanapilveen.

Hotuslaisten mieltä lämmittää kuulla, kuinka monella eri tavalla asiantuntijuus näyttäytyy hoitotyössä ja kuinka innostuneita vastaajat ovat työstään ja sen kehittämisestä. Tuemme puolestamme hoitotyön asiantuntijuutta tekemällä hoitosuosituksia ja näyttövinkkejä työn tueksi sekä tarjoamalla tukea ja tukirakenteita näytön käyttöönoton tueksi.

Voitte edelleen vapaasti kommentoida ja jakaa omia kokemuksianne hoitotyön asiantuntijuudesta ja ideoita sen näkyvyyden lisäämiseksi. Jaamme niitä edelleen Instagramin tarinoissa.

Jatketaan yhdessä hoitotyön ja asiantuntijuuden tekemistä näkyväksi.