Skip to main content

Laadukkaan hoitotyön puolesta – kaikilla on oikeus hyvään hoitoon

Hoitotyön perustaminen tutkimusnäyttöön, kuten hoitosuosituksiin, edistää:

  • hoitotyön vaikuttavuutta

  • hoitotyön  laatua ja turvallisuutta

  • asiakas- ja potilastyytyväisyyttä

  • alan veto- ja pitovoimaa