Skip to main content

Lue uusimmasta Hotus-blogista: Pitkäaikaishoidossa olevien iäkkäiden painehaavojen ehkäisy

Lue uusimmasta Hotus-blogista tohtorikoulutettava Sirpa Mäki-Turja-Rostedtin ajatuksia ja vinkkejä hoitosuosituksen käyttöönottoon!

Sirpan vinkkejä:

Luota hoitotyöntekijöiden asiantuntijuuteen. Hoitotyöntekijöillä on rautainen arjen ammattitaito, jota tulee arvostaa. Hoitotyöntekijöitä tulee kuunnella ja ottaa heidän näkemyksensä huomioon tutkimustiedon sovittamisessa osaksi arkea.

Hoitosuosituksen käyttöönottoon tarvitaan lisäresursseja. Esihenkilöiden palaute suosituksen käyttöönotosta oli, että siihen tulee olla kohdistettu lisäresursseja, jos suositus otetaan käyttöön uudessa yksikössä ilman tutkijan tukea ja apua.

Mukauta toiminta asiakkaiden ja työyksikön tarpeisiin. Yksiköissä asiakkaiden ihon kunto arvioitiin peseytymisen yhteydessä, jolloin toimesta ei aiheudu ylimääräistä stressiä tai haittaa muistisairautta sairastavalle ja suositus on osa yksikön olemassa olevia rutiineja.

Käytä tukirakenteita, kuten YHKÄ-mallia, säännöllisiä koulutuksia ja hoitosuosituksen tiivistelmää suosituksen käyttöönoton tukena.

Käy läpi suosituksen käyttöönottoon laadittu toimintaohje jokaisessa yksikössä ennen käyttöönoton aloittamista.

Linkki blogiin