Skip to main content

Muistisairaan hyvän elämän mahdollistava ympärivuorokautisen hoivan asuinympäristö artikkeli on julkaistu Hoitotiede-lehdessä

Tutkimus tuo esiin muistisairautta sairastavan viimeisten elinvuosien asumisympäristön merkityksen elämänlaadun, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin osalta ympärivuorokautisen hoivan asuinympäristössä. Linkki Hoitotiede-lehden artikkeliin: https://journal.fi/hoitotiede

Viimeisimmät tiedotteet