Skip to main content

Näytöllä tuloksiin -kilpailu 2024

Kiitos kaikille kilpailuun osallistujille!

Kilpailun sponsorit, arviointiraati ja symposiumin järjestäjät onnittelevat kolmea parasta! 

Kuvassa vas. Nina Sarell, Hoitotyön tietokanta, Kustannus Oy Duodecim, Heljä Lundgren-Laine sekä Terhi Reunama Suomen Sairaanhoitajista, Lauri Kuosmanen, SHKS – Sairaanhoitajien koulutussäätiöstä, Johanna Martin III palkinto, HUSin Neurokeskuksesta, Sanna Karttunen II palkinto, Siun sotesta ja kolmas oikealta on voittaja Mari Kalliovalkama, Coxa Tekonivelsairaalasta sekä järjestäjien edustajat Heidi Parisod, Hotus ja Marja Renholm, HUS.

I    palkinto 3 000 € – lahjoittajana Suomen Sairaanhoitajat ry:

Mari Kalliovalkama, apulaisosastonhoitaja, Coxa Tekonivelsairaala
Päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Tekonivelsairaala Coxassa

II   palkinto 2 000 € – lahjoittajana Sairaanhoitajien koulutussäätiö sr (SHKS):

Sanna Karttunen, osastonhoitaja, Siun sote
Kotihemodialyysipotilaan hoitoprosessin kehittäminen

III  palkinto 1 000 € – lahjoittajana Hoitotyön tietokanta, Kustannus Oy Duodecim:

Johanna Martin, sh, HUSin Neurokeskus
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta – hoitosuosituksen
käyttöönotto HUS Neurokeskuksessa


Kilpailun arviointiraati ja symposiumin järjestäjät onnittelevat kilpailussa kunniamaininnan saaneita:

  • HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen Uniapneapoliklinikka: Apap-laitehoidon aloituksen etäryhmäohjaus
  • TAYS Sydänsairaala: Kliinisen työnkulun ja potilaan hoitopolun optimointi rytmivalvurin implantoinnissa ja seurannassa

Näytöllä tuloksiin -kilpailu

Kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään yhtenäisiä näyttöön perustuvia käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi.

Kilpailuun ilmoitetut käytännöt arvioi raati, joka kiinnittää arvioinnissa erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Hyvässä käytännön kuvauksessa täyttyvät seuraavat kriteerit

  • Hanke on innovatiivinen ja merkittävä potilaan hoidon, hoitoprosessin tai terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.
  • Ongelma, johon ratkaisua etsitään, on kuvattu selkeästi seurantatiedon tai tilannetta kuvaavan mittaustuloksen avulla.
  • Kehittämisprosessi on kuvattu selkeästi ja siitä ilmenee käytetyt menetelmät, mukanaolevat toimijat sekä millaista näyttöä kehittämisen aikana on hyödynnetty.
  • Tulokset on osoitettu seurantatiedon avulla.
  • Toiminnan vakiinnuttaminen on kuvattu ja toiminta on monistettavissa muihin organisaatioihin.

Hyödyllisiä linkkejä:

Hotuksen Hyvien käytäntöjen pankki, missä tulemme julkaisemaan 2024 Näytöllä tuloksiin -kilpailussa palkittuja töitä

Kilpailussa aiemmin vuonna 2022 palkitut sekä kunniakirjan saaneet löydät tästä uutislinkistä