Skip to main content

Näytöllä Tuloksiin -kilpailussa 2022 palkitut – onnea teille jokaiselle!

Näytöllä tuloksiin -kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja kansalaisten terveyden edistämisen sekä sote-palvelujen parantamiseksi. Tämän kertaisessa kovatasoisessa kilpailussa palkitut – olkaa hyvä!

Näytöllä tuloksiin -kilpailussa palkitut 2022

Palkintosijat I – III

Ensimmäinen palkinto: OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolku osana valtimotautipotilaan palvelupolkua.

Saaja: Johanna Keränen, sydänhoitaja OYS Sydän -osaamiskeskus

Toinen palkinto: Haavakartoitukseen perustuvan haavanhoidon täydennyskoulutuksen malli.

Saaja: Asiantuntijasairaanhoitaja, auktorisoitu haavahoitaja Leena Jalonen ja TtT, ylihoitaja Minna Ylönen, Turku – hyvinvoinnin palvelukokonaisuus.

Kolmas palkinto: Potilaan unen tukeminen vuodeosastolla.

Saaja: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Kunniamaininnat

Vauvamyönteisen toiminnan kehittäminen vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla.
Kunniakirjan saaja: Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satasairaala, Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosasto

Näyttöön perustuva opas rintamaidon lypsämiseen ja imetykseen vastasyntyneiden osastoilla hoidossa olevien lasten vanhemmille.
Kunniakirjan saaja: Sairaanhoitaja Elina Lius, vastasyntyneiden osasto L2 ja sairaanhoitaja Julia Pirskanen vastasyntyneiden teho-osasto Saari, HUS Lasten ja nuorten sairaudet

Tehtäväsiirto anestesialääkäriltä hoitajalle: anestesiahoitajavetoisen laskimokatetritiimin toiminta yliopistosairaalassa.
Kunniakirjan saaja: Oskar Nyholm (ei valokuvassa)

Kiitos organisaatioille, jotka mahdollistitte palkinnot!

1. palkinto 3 000 € – Suomen Sairaanhoitajat ry
2. palkinto 2 000 € – Sjuksköterskeföreningen i Finland rf
3. palkinto 1 000 € – Kustannus Oy Duodecim

Lämmin kiitos palkintoraadille – raadin pj Arja Holopaisen välityksellä

Käytäntöjen arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Hyvässä käytännön kuvauksessa täyttyivät seuraavat kriteerit:

  • Hanke on innovatiivinen ja merkittävä potilaan hoidon, hoitoprosessin tai terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.
  • Ongelma, johon ratkaisua etsitään, on kuvattu selkeästi seurantatiedon tai tilannetta kuvaavan mittaustuloksen avulla.
  • Kehittämisprosessi on kuvattu selkeästi ja siitä ilmenee käytetyt menetelmät, mukanaolevat toimijat sekä millaista näyttöä kehittämisen aikana on hyödynnetty.
  • Tulokset on osoitettu seurantatiedon avulla.
  • Toiminnan vakiinnuttaminen on kuvattu ja toiminta on monistettavissa muihin organisaatioihin.

Lue lisää kilpailun yhteisistä kriteereistä täältä