Skip to main content

Näyttöön perustuva oireiden hoito Kliinisen hoitotieteen teemapäivä 9.4.2019 Turussa

Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa

Hotusta paikan päällä edusti: Heidi Parisod, TtT, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö; post doc -tutkija, Turun
yliopisto, hoitotieteen laitos

Heidin aiheena: Keuhkoahtaumatautia sairastavan omahoidon ohjauksen sisällöt – kuinka viedä hoitosuositus käytäntöön?

Viimeisimmät tiedotteet