Skip to main content

Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa

Opetushallitus uudisti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteita. Uudistetun tutkinnon perusteet astuvat voimaan elokuun alusta 2024. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) tutkimusjohtaja ja säätiön johtaja Heidi Parisod iloitsee Hotuksen vaikuttamistyön osalta erityisesti näyttöön perustuvan toiminnan entistä näkyvämmäksi tekemistä tutkinnon perusteissa.

”On keskeistä, että näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet sisältyvät selkeästi hoitotyön koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittavilla lähihoitajilla ja perustason ensihoitajilla on keskeinen rooli sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pidämme siten tätä uudistusta merkittävänä”, Parisod toteaa.

Suomessa näyttöön perustuvaan toimintaan velvoittaa laki sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstön eettiset ohjeistukset. Hotuksen tehtävänä näyttöön perustuvan hoitotyön edistäjänä on tuottaa ja levittää tutkimusnäyttöä. Lisäksi edistämme ja seuraamme näyttöön perustuvan hoitotyön toteutumista kansallisesti.

Viimeisimmät tiedotteet