Skip to main content

Näyttövinkki 1/2023: Millaisin keinoin potilaita ja omaisia voidaan ohjata tunnistamaan potilaan henkeä uhkaava voinnin muutos?

Potilaan voinnin heikentyessä on olennaista, kuinka nopeasti potilas ja omainen osaavat tunnistaa tilan, reagoida siihen ja hakeutua hoitoon.

Potilaan ja omaisen ohjauksessa tulisi tarjota tietoa voinnin muuttumisen tunnistamisesta ja hoitoon hakeutumisen perusteista. Omaisten toiminnalla voi olla vaikutusta hoitoon hakeutumisen nopeuteen ja sitä kautta potilaan ennusteeseen.

Keinoja edistää omaista tunnistamaan potilaan henkeä uhkaava voinnin muutos voivat olla

 • tiedon tarjoaminen eri muodoissa (esim. kasvokkain tapahtuva ohjaus, digitaaliset kanavat ja jaettavat esitteet)
 • omaisten/potilaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden vuorovaikutuksen edistäminen eri keinoin kuten suunnitelluin puhelinsoitoin
 • oireiden tunnistamisen harjoittelu simulaatiota hyödyntämällä.

Lue Näyttövinkki 1/2023 kokonaisuudessaan täältä

Kiitos työryhmälle:

 • Jämsä, Riina rh, TtM-opiskelija
 • Kipinä, Satu sh, lo, TtM-opiskelija
 • Kokko, Merja sh, TtM-opiskelija
 • Martinez, Tanja sh, YAMK-opiskelija
 • Sollman, Veera sh, YAMK-opiskelija
 • Kääriäinen, Maria sh/th, TtT, professori
 • Immonen, Kati bioanalyytikko, TtM, yliopettaja
 • Pauna, Anne sh/eh, toiminnanjohtaja