Skip to main content

Näyttövinkki® 1/2024: Millainen vaikutus eläinavusteisella terapialla on sairaalahoidossa olevien lasten ja nuorten hyvinvointiin?

Sairaalahoitoon liittyy lapsilla ja nuorilla yleisesti paljon stressiä, ahdistusta ja erilaisia fyysisiä oireita, kuten kipua. Eläinavusteinen interventiolla (AAT – animal-assisted therapy) tarkoitetaan lemmikkieläinten käyttöä ihmisten fyysisen, sosiaalisen, emotionaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn parantamiseksi. Eläinavusteinen terapia on yksi keino, jota voidaan käyttää apuna sairaalahoidossa olevien lasten ja nuorten hoidossa. 

Vuonna 2021 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen pohjautuva ja Maailman syöpäpäivänä 4.2.2024 julkaistu Hotus Näyttövinkki 1/2024 kysyy: Millainen vaikutus eläinavusteisella terapialla on sairaalahoidossa olevien lasten ja nuorten hyvinvointiin? 

*Eläinavusteisen terapian ensisijaisena tehtävänä on tarjota lapsille mielekkäitä ja iloa tuottavia kokemuksia ja auttaa heitä luomaan sosiaalisia kontakteja. Eläinavusteisella terapialla voidaan tukea lasten psykososiaalista hyvinvointia.  

*Katsauksen tulosten perusteella eläinavusteilla terapialla näyttää olevan lisäksi myönteinen vaikutus lasten ja nuorten verenpaineeseen sekä koettuun kipuun. Tulosten perusteella sitä voidaan suositella harkittavaksi yhdeksi kivunlievitystä tukevaksi keinoksi sairaalahoidossa olevilla lapsilla ja nuorilla. 

*Eläinavusteisessa terapiassa tulee huomioida eläimestä ihmiseen tarttuvien sairauksien (zoonoosi) sekä allergiaoireiden riski. Tämän vuoksi eläinavusteinen terapia tulee aina toteuttaa yksilöllisen harkinnan perusteella ja hygieniaohjeita noudattaen, toimintaan koulutetun ammattilaisen toteuttamana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää immuunipuolustusta heikentäviä lääkkeitä saaviin lapsiin ja nuoriin. 
  

Lue koko Näyttövinkki® 1/2024 -> https://www.hotus.fi/nayttovinkit/ (Lapset, nuoret ja perheet)  

Kiitämme lämpimästi työryhmän asiantuntijoita:  

  • Eironen, Sanna, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu 
  • Muona, Tuire, Syöpäjärjestöt 

Lähde: Suomen Syöpärekisteri. Lapsisyöpätilastot. Saatavilla internetissä: https://syoparekisteri.fi/tilastot/ 2021 / Viitattu 29.1.2

Viimeisimmät tiedotteet