Skip to main content

Näyttövinkki® 10/2021: Mitä ikääntyneiden sosiaalisiin tarpeisiin liittyviä tekijöitä heille tarkoitetuissa palveluissa tulee huomioida?

Huomioi ikääntyneiden yksilölliset sosiaaliset tarpeet yksinäisyyden välttämiseksi, sillä osallistuminen ja osallisuus ja yhteyden tunne ovat ihmisten perustarpeita.

Sosiaaliset tarpeet tulee huomioida erityisesti heidän kohdalla, jotka käyttävät kotihoidon palveluita ja joilla ei ole aktiivisia läheisverkostoja.

Näyttövinkki® 10/2021 kysyy: Mitä ikääntyneiden sosiaalisiin tarpeisiin liittyviä tekijöitä heille tarkoitetuissa palveluissa tulee huomioida?

Huomioitavia asioita ovat mm.

  • Sosiaalisten tarpeiden yksilöllisyys ja monimuotoisuus
  • Sosiaalisten suhteiden läheisyyden ja etäisyyden säätelemisen kunnioittaminen
  • Sosiaalisten suhteiden merkityksen ymmärtäminen
  • Sosiaalisten tarpeiden ja vastavuoroisuuden ymmärtäminen

Lue tämä ja muut Näyttövinkit täältä: www.hotus.fi/nayttovinkit