Skip to main content

Näyttövinkki® 10/2023: Mitkä tekijät ovat yhteydessä potilaan arvokkuuden kokemukseen akuutin sairaalahoidon aikana ja miten arvokkuuden kokemusta voidaan tukea?

Näin joulun alla pysähdymme sen tärkeän ajatuksen ääreen, ettei ihmisen arvokkuutta vähennä se, millaisten terveydellisten ongelmien kanssa hän arjessaan kulkee eteenpäin tai kuinka hän näiden haasteidensa kanssa selviytyy. Sairastuminen ja sairaalahoito voivat kuitenkin monin tavoin vaikuttaa siihen, että ihmisen kokemus omasta arvokkuudestaan heikkenee. Samalla kokemusta arvokkuudesta voidaan erilaisin tavoin tukea ja vahvistaa.

Vuonna 2022 julkaistuun järjestelmälliseen katsaukseen pohjautuva ja tänään julkaistu Hotus Näyttövinkki 10/2023 kysyy: Mitkä tekijät ovat yhteydessä potilaan arvokkuuden kokemukseen akuutin sairaalahoidon aikana ja miten arvokkuuden kokemusta voidaan tukea?

  • Potilaan arvokkuuden kokemus akuutin sairaalahoidon aikana on yksilöllistä ja siihen ovat yhteydessä monet yksilön fyysiset ja psykologiset sekä ympäristöön liittyvät tekijät.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön on tärkeää tunnistaa varhaisessa vaiheessa potilaan yksilöllisiä, heikentyneeseen arvokkuuden kokemukseen liittyviä tekijöitä.
  • Potilaan kokemusta arvokkuudesta voidaan tukea toimivalla kommunikaatiolla, suojelemalla potilaan oikeuksia sekä kunnioittamalla potilaan yksityisyyttä.

Lue koko Näyttövinkki® täältä (Kategoria: Potilaan/asiakkaan kohtaaminen ja tuki)

Kiitämme lämpimästi työryhmää:  Jaana Koskenniemi, VARHA ja Turun yliopiston hoitotieteen laitos sekä Minna Ylönen, VARHA

Viimeisimmät tiedotteet