Skip to main content

Näyttövinkki 11/2021 – Sairaanhoitajat kokevat haasteita nielemisvaikeuksista kärsivien iäkkäiden lääkehoidon toteuttamisessa

Haasteita ovat mm.

  • rajallinen aika
  • monimutkaiset annosteluprosessit
  • puutteellinen tiedonkulku
  • vähäinen lääkkeiden toimintamekanismien tuntemus (farmakodynamiikka ja -kinetiikka)

Nielemisen helpottamiseksi tabletteja murskataan ja kapseleita avataan, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Tämä voi johtaa liian suuren lääkeainemäärän vapautumiseen kerralla ja halutun terapeuttisen pitoisuuden ylittymiseen.

Aiheesta löydät lisätietoa Näyttövinkistä® 11/2021: Millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on suun kautta toteutettavasta lääkehoidosta potilaille, joilla on nielemisvaikeuksia?

Nielemisvaikeudet ovat yleisiä ja ne voivat johtaa aspiraatioon tai hengitystiekomplikaatioihin. Aiheen tärkeyden vuoksi aiheesta on valmisteilla myös Hotus-hoitosuositus®, Aivoverenkiertohäiriöpotilaan nielemisen seulonta, jonka työryhmän puheenjohtajana toimii myös näyttövinkissä asiantuntijana ollut Jaana Kotila.