Skip to main content

Näyttövinkki® 11/2022: Mitä vaikutuksia kaikille lapsiperheille tarkoitetuilla synnytyksen jälkeisillä kotikäynneillä on äidin ja lapsen terveyteen?

Neuvolan kotikäyntien tarkoituksena on edistää perheen hyvinvointia sekä lapsen kasvun ja kehitysympäristön turvallisuutta. Lisäksi kotikäynneillä voidaan selvittää perheen tuen tarpeita ja vastata niihin. Suomessa neuvolasta tulee tehdä kotikäynti ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle joko raskauden aikana tai lapsen syntymän jälkeen. Myös erityisen tuen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi on tarvittaessa järjestettävä kotikäyntejä.

Kaikille perheille tarjottavilla synnytyksen jälkeisillä kotikäynneillä on suotuisia vaikutuksia erityisesti imetykseen, ja ne lisäävät äitien tyytyväisyyttä lapsen syntymän jälkeiseen hoitoon.

Toteutettujen kotikäyntien määrällä ja niiden yksilöllisellä aikataulutuksella voi lisäksi olla vaikutusta vauvan muiden terveydenhuollon palvelujen tarpeeseen ja äitien synnytyksen jälkeiseen masennukseen.

Jatkossa tarvitaan lisää korkealaatuista tutkimusta kotikäyntien vaikuttavuudesta huomioiden koko perheen näkökulma sekä hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukeminen laajemmin. Kotikäyntien järjestämistapojen lisäksi tutkimusta tarvitaan myös kotikäyntien sisällöistä.

Uusi Näyttövinkki 11/2022 löytyy Näyttövinkki-sivuiltamme, kategorian kohdasta: Raskaus, synnytys ja vauvatlue lisää