Skip to main content

Näyttövinkki® 13/2021 – Millaiset interventiot vähentävät päivystyspoliklinikoiden henkilökunnan ammatillista stressiä ja työuupumusta?

Päivystyspoliklinikoiden henkilökunnan ammatillista stressiä ja työuupumusta voidaan vähentää koulutusinterventioilla ja mindfulness- pohjaisilla interventioilla

Koulutusinterventiot voivat sisältää…

 • Psykologin ohjaamaa rentoutumisterapiaa
 • Vuorovaikutustaitojen harjoittamista
 • Hyvinvointiin liittyvää ohjausta (selviytymismekanismit, terveyden edistäminen, työstressi sekä potilaisiin liittyvät haastavat tilanteet
 • Ryhmäohjausta

Koulutusinterventiot voivat vähentää…

 • Stressiä ja työuupumuksen astetta
 • Myötätuntouupumuksen riskiä
 • Emotionaalista uupumusta ja depersonalisaatiota (itsensä epätodelliseksi ja vieraaksi kokemista)

Mindfulness-pohjaiset interventiot…

 • Sisälsivät ohjattua meditaatiota sekä mindfulnesin, tunteiden säätelyn ja/tai ahdingon sietämisen opettelua
 • Voivat vähentää stressiä

Organisaatiokeskeiset interventiot…

 • Sisälsivät eri tapoja organisaation toiminnan parantamiseksi
 • Sisälsivät kuormitusta aiheuttavien asioiden käsittelemistä moniammatillisissa tapaamisissa
 • Voivat lievittää stressiä, mutta toisaalta lisätä työuupumuksen astetta ja depersonalisaatiota

Lue lisää Näyttövinkistä 13/2021