Skip to main content

Näyttövinkki® 15/2021 kysyy: Miten vastavalmistuneiden sairaanhoitajien siirtymävaihetta työelämään voidaan tukea?

Kasvavan sairaanhoitajapulan vuoksi vastavalmistuneiden työssä pysymisen edistäminen on entistä tärkeämpää.

Vastavalmistuneiden sairaanhoitajien siirtymistä työelämään voidaan tukea ohjelmilla, jotka sisältävät taitojen ja osaamisen kehittämistä muun muassa luentojen, seminaarien, simulaatioiden, reflektointiharjoitusten, pidennetyn perehdytyksen tai mentoroinnin avulla.

Työhön siirtymistä tukevat ohjelmat voivat lisätä hoidon turvallisuutta, laatua sekä potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyyttä. Lisäksi niillä voidaan saavuttaa rahallisia säästöjä.

Lue Näyttövinkki 15/2021 kokonaisuudessaan täältä

Kirjoittajat:

Kurvinen, Kaisa, sh, TtK, tutkimusassistentti, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

Pulkkinen, Kirsi, sh, TtM, osastonhoitaja, Helsingin kaupunki

Heikkilä, Kristiina, sh, TtM, tutkija, Hoitotyön tutkimussäätiö sr

Lindfors, Kirsi, sh, TtM, TtT-opiskelija, hoitotyön kliininen asiantuntija, HUS