Skip to main content

Näyttövinkki® 2/2021: Millaisia kokemuksia paljon terveyspalveluja tarvitsevilla asiakkailla on kohtaamisista terveydenhuollon ammattilaisten kanssa?

Uusin Näyttövinkki® antaa tietoa mm. siitä, arvostetaanko asiakasta oman tilanteensa asiantuntijana? Entä minkälaisia kokemuksia näillä asiakkailla on? Jotkut kokemukset saattavat myös turhauttaa, uusin Näyttövinkki vastaa näihin pohdintoihin.

 

Näyttövinkki ®
Näyttövinkki ®