Skip to main content

Näyttövinkki® 2/2022: Mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä asuvien ikääntyneiden ulkoilua?

Ulkoilulla on paljon myönteisiä vaikutuksia ikääntyneiden fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Ikääntyneiden ulkoilua ympärivuorokautisen hoidon yksikössä mahdollistaa mm.

  • hyvin hoidettu ja turvallinen piha-alue, jossa on riittävästi istuimia ja katettuja alueita
  • riittävä henkilökuntamäärä, jolta saa apua tarvittaessa
  • sosiaaliset aktiviteetit ulkona, kuten läheisten tapaaminen ja tapahtumat

Lue Näyttövinkki® kokonaisuudessaan täältä: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/

Kirjoittajat:

Ronkainen, Katri1,2, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija

Korvola, Maria1,2, geronomi, TtM, yliopisto-opettaja

Lotvonen, Sinikka1,2, fysioterapeutti, TtT, tutkijatohtori

1 Oulun yliopisto; 2 GeroNursing Centre