Skip to main content

Näyttövinkki® 2/2023: Mitkä tekijät vanhempien itsensä kuvaamana vaikuttavat heidän näkemyksiinsä lapsensa rokottamisesta?

Vanhempien kuvaavat tekijät, jotka vaikuttavat heidän näkemyksiinsä lapsensa rokottamisesta, ovat moniulotteisia ja ne muovautuvat osana sosiaalista vuorovaikutusta.

Tällaisia tekijöitä ovat mm. lapsen terveyteen ja sairauksiin, sosiaalisiin suhteisiin, poliittisiin tapahtumiin ja suhteisiin sekä vanhempien kokemuksiin ja palveluiden saatavuuteen liittyvät tekijät.

Näiden tekijöiden ymmärtäminen on keskeistä vanhempien rokotusmyönteisyyden vahvistamiseksi ja riittävän rokotuskattavuuden varmistamiseksi.

Tekijöihin tulee kiinnittää huomiota lapsiperheitä kohdattaessa ja ohjattaessa terveydenhuollossa, rokotteista ja rokottamisesta viestittäessä, rokotuspalveluita järjestettäessä ja rokotuksia antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksessa.

Terveydenhuollossa rokottamista pohtiville perheille tulee esimerkiksi tarjota mahdollisuus keskustella huolistaan ja saada tarvitsemaansa lisätietoa. Lisäksi tulee varmistaa palveluiden riittävä resursointi sekä rokotteita antavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden rokotusosaaminen ja osaamisen ylläpito täydennyskoulutuksen avulla.

Luottamuksen menettämistä suhteessa rokotustoimintaan ja siitä vastaaviin tahoihin voidaan ehkäistä avoimen ja rauhallisen keskustelun sekä läpinäkyvän tieteen, päätöksenteon ja viranomaistoiminnan kautta.

Lue lisää täältä

Kiitos Näyttövinkin laatijoille!

  • Toni Kylmämaa
  • Natalia Marjamaa
  • Henna Rossi-Rämänen
  • Maria Kääriäinen
  • Kati Immonen
  • Heidi Parisod
  • Johanna Nurmi
  • Kirsi Grym

Viimeisimmät tiedotteet