Skip to main content

Näyttövinkki® 3/2022: Millainen on hoitotyöntekijöiden asenne mielenterveyspotilaiden fyysistä rajoittamista kohtaan ja miten rajoitusten käyttöä voidaan vähentää?

Kuvan alkuperä: Lauri Kuosmanen

Hoitotyöntekijät kokevat potilaiden fyysisen rajoittamisen vaikeana asiana.

Asenteet ovat kuitenkin vaihtelevia, vaikka muutos rajoittamista vähemmän sallivaan suuntaan on havaittavissa.

Eristämistä ja sen kestoa voivat vähentää mm. yksilöllinen hoidon suunnittelu, potilaan eristyshistorian tunteminen, riskien arviointi, ympäristöön liittyvät toimet sekä eri menetelmien yhdistäminen.

Sitomista ja sen kestoa voivat vähentää mm. sitomiseen liittyvien säädösten tuntemus, hoidollinen ilmapiiri, potilaiden osallistaminen, sensorinen modulaatio ja eri menetelmien yhdistäminen.

Lue lisää Näyttövinkki-sivustolta

Kirjoittajat

  • Laukkanen, Emilia, sh, TtT, post doc –tutkija1
  • Marin, Kaisa, sh, TtM, tutkija2
  • Holopainen Arja, sh, TtT, tutkimusjohtaja2
  • Kuosmanen, Lauri, sh, TtT, yliopistonlehtori, dosentti1

1Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos , 2Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus)