Skip to main content

Näyttövinkki® 3/2023: Millaisia kokemuksia mielenterveysasiakkailla on luonnossa tapahtuvasta terapeuttisesta virkistystoiminnasta?

Luontoperustainen, terapeuttinen virkistystoiminta koetaan nautinnollisena ja sosiaalisesti osallistavana kokemuksena, joka edistää merkityksellisten ihmissuhteiden ja yhteyksien muodostumista.

Tämän lisäksi luonto koetaan sosiaalisena ja kulttuurisena ympäristönä, joka edistää psykososiaalista hyvinvointia sekä mielenterveyttä.

Lue lisää Näyttövinkistä 3/2023