Skip to main content

Näyttövinkki® 3/2024: Millaisia kokemuksia hoitotyön opettajilla ja hoitotyöntekijöillä on opiskelijoiden ohjatusta harjoittelusta iäkkäiden asumispalveluissa?

Ohjatuilla harjoitteluilla on merkittävä rooli hoitotyön koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä. Harjoitteluympäristöjen oppimismahdollisuuksien ja ohjauskäytäntöjen on tärkeää vastata opiskelijoiden tarpeisiin sekä koulutuksen osaamisvaatimuksiin. On tärkeää edelleen lisätä opiskelijoiden ohjauksen arvostusta, laatua ja yhdenmukaisuutta, esimerkiksi tiivistämällä kumppanuutta sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja hoitotyön koulutusorganisaatioiden välillä sekä sisällyttämällä ohjatun harjoittelun laatutekijöitä osaksi organisaatioiden strategioita. Erityisen ajankohtaista tämä on iäkkäiden palveluissa, joissa haasteena on osaavan henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen.

Tänään julkaistu Näyttövinkki® 3/2024 vastaa tällä kertaa kysymykseen: Millaisia kokemuksia hoitotyön opettajilla ja hoitotyöntekijöillä on opiskelijoiden ohjatusta harjoittelusta iäkkäiden asumispalveluissa?

  • Opiskelijoiden läsnäolo on merkityksellistä iäkkäiden asumispalveluiden toiminnan näkökulmasta ja oppimisen mahdollisuudet ovat monipuoliset. Hoitotyön opettajilta ja hoitotyöntekijöiltä edellytetään kuitenkin panostusta opiskelijan harjoittelukokemuksen onnistumiseksi, erityisesti kielteisten ennakkokäsitysten muuttamiseksi.
  • Hoitotyöntekijöiden näkökulmasta opiskelijoiden ymmärrys iäkkäiden asumispalveluista voi parantaa sairaaloiden ja hoivayksiköiden välistä yhteistyötä
  • Harjoituspaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tarvitaan hyvän harjoittelukokemuksen varmistamiseksi. Parhaimmillaan harjoittelujaksosta hyötyvät kaikki: opiskelija, opettaja ja harjoittelupaikan henkilöstö.

Kiitämme lämpimästi työryhmää:
– Akbaba-Çinar, Heidi – Oulun ammattikorkeakoulu
– Kiljo, Minna – Oulun yliopisto
– Lukka, Anni – Oulun yliopisto
– Lumiaho, Hanna-Kaisa – Oulun ammattikorkeakoulu
– Pajuniemi, Maarit – Oulun yliopisto
– Kääriäinen, Maria – Oulun yliopisto
– Elo, Satu – Oulun ammattikorkeakoulu

Lue koko Näyttövinkki® täältä: https://hotus.fi/nayttovinkit/ (jatkossa kategoria Terveysalan koulutus ja opiskelijaohjaus)

Viimeisimmät tiedotteet