Skip to main content

Näyttövinkki® 4/2022: Miten muistisairaat kokevat lääkkeettömät menetelmät ja niihin osallistumisen?

Muistisairaiden kokemusten mukaan

  • lääkkeettömät menetelmät, kuten musiikki-, liikunta-, taide- sekä sosiaaliset aktiviteetit tuovat piristystä arkeen ja vahvistavat minuuden kokemusta.
  • menetelmien käyttöä suunniteltaessa terveydenhuollon ammattilaisten tulee huomioida muistisairaiden yksilölliset tarpeet ja luoda turvallinen ympäristö niiden toteuttamiselle.

Erilaisilla lääkkeettömillä menetelmillä voidaan edistää ja tukea esim. muistisairaiden ja heidän läheistensä hyvinvointia sekä muistisairaiden päivittäisistä toiminnoista suoriutumista. Tällaisia menetelmiä ovat mm. kognitiiviset harjoitteet yhdessä musiikin tai liikunnan, puutarhanhoidon tai luovien harjoitteiden kanssa.

Lue lisää Näyttövinkki-sivustolta

Kirjoittajat

  • Tuomikoski, Anna-Maria1, sh, TtT, kliinisen hoitotieteen asiantuntija
  • Parisod, Heidi2, th/sh, TtT, tutkija
  • Lotvonen, Sinikka3, ft, TtT, tutkijatohtori
  • Välimäki, Tarja4, TtT, dosentti

1Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, 2Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus),

3GeroNursing Centre, Oulun yliopisto, 4Itä-Suomen yliopisto