Skip to main content

Näyttövinkki® 4/2023: Millaisin keinoin sairaala- tai pitkäaikaishoidossa olevien ikääntyneiden ravitsemustilaa voidaan parantaa?

Vaikuttavia tapoja parantaa ikääntyneiden potilaiden ravitsemustilaa ovat

  • avustaminen ja ohjaaminen
  • ruuan tarjoamiseen, ruokailuympäristöön ja runsasenergisiin ruokiin panostaminen
  • moniosaiset interventiot ja moniammatillinen ruokailun edistämiskulttuuri

Tulokset tarjoavat tärkeää tietoa hyödynnettäväksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ikääntyneiden potilaiden hyvän ravitsemustilan edistämiseksi.

Lue lisää Näyttövinkistä® 4/2023 täältä: hotus.fi/nayttovinkit