Skip to main content

Näyttövinkki® 6/2022: Onko ihokarvojen poistolla ennen leikkausta yhteyttä haavainfektioihin?

Tartuimme yleisöltä saamaamme aihe-ehdotukseen, jonka lopputulos on tämä Näyttövinkki. Kiitos aihetta ehdottaneelle!

Miten ja milloin leikkaukseen tulevan kirurgisen potilaan ihokarvat tulee poistaa, jotta infektioriski pienenee?

Tässä nostot:

  • Jos kirurgisen potilaan ihokarvat on poistettava leikkausalueelta, suositellaan sängen jättävää (clipping) leikkuria.
  • Ihokarvojen poistossa tulisi välttää karvan tyvestä leikkaavaa höylää, joka saattaa lisätä ihon vaurioitumisriskiä ja sen myötä haavan infektioriskiä.
  • Jos ihokarvat poistetaan ennen kirurgista toimenpidettä, ne tulisi poistaa leikkauspäivänä, jolloin haavan tulehdusriski saattaa vähentyä verrattuna ihokarvojen poistoon leikkausta edeltävänä päivänä.

Lue lisää mitä Näyttövinkki 6/2022 kertoo asiasta: https://www.hotus.fi/nayttovinkit/