Skip to main content

Näyttövinkki 6/2023: Miten voidaan tukea ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa asuvien ikääntyneiden ihmisten seksuaalisuutta?

Lue mihin Näyttövinkki® vastaa tällä kertaa:

– Pitkäaikaishoidossa asuvien ikääntyneiden ihmisten seksuaalisuuden tukeminen on tärkeää, sillä seksuaalisuus on luontainen osa ihmisen elämää, eikä sen tarve katoa ikääntyessä.
– Henkilökunnan seksuaalisuuteen liittyvät asenteet ja käytösmallit tulee tunnistaa, koska henkilökunta päättää ikääntyneiden asukkaiden seksuaalisuuden ilmaisemisen asiallisuudesta.
– Työpaikan käytännöt, selkeät ohjeistukset, sekä henkilöstön keskinäinen tuki edistävät ikääntyneiden ihmisten erilaisten seksuaalisten tarpeiden toteutumista.
– Asukkaan ja henkilökunnan välinen keskustelu seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvistä rajoista mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten seksuaalisten tarpeiden täyttymisen turvallisesti ja kunnioittavasti.

Lue koko Näyttövinkki® tämän linkin kautta kategoriasta: Ikääntyneet.

Työryhmän asiantuntijat:

– Hanna Kaisa Järvinen, jalkaterapeutti, TtM-opiskelija, Turun yliopisto
– Marika Larkovuo, rtg-hoitaja, TtM-opiskelija, Turun yliopisto
– Katja Lehtonen, rtg-hoitaja, TtM-opiskelija, Turun yliopisto
– Tanja Mattila, sh, TtM-opiskelija, Turun yliopisto
– Hanna Seppänen, sh, seksuaalineuvoja, TtM-opiskelija
– Hannakaisa Niela-Vilen, klö, TtT, dos., yliopistonlehtori
– Ulla Eloniemi-Sulkava, esh, FT, dos., vieraileva tutkija

Viimeisimmät tiedotteet