Skip to main content

Näyttövinkki® 7/2022: Millaisia stressitekijöitä ja selviytymiskeinoja on työikäisenä muistisairauteen sairastuneilla ja heidän läheisillään?

Työikäisenä muistisairauteen sairastunut ja hänen läheisensä voivat kokea mm. epävarmuutta, turhautumista, häpeää ja ahdistusta sairastumiseen liittyen.

Sairauden kanssa selviytymistä tukevat mm. vertaistuki, hyväksyminen, avoimuus, yhteistyö ja tiedon hankinta.

Selviytymisen kannalta on tärkeää löytää yhteisiä selviytymisstrategioita, kehittää mukautuvia kommunikoinnin menetelmiä sekä vaalia hyviä muistoja, läheisyyttä ja laatuaikaa. Tätä voi helpottaa sairauden ja sairastuneen identiteetin erottaminen toisistaan.

Omaisen on tärkeä muistaa huolehtia myös itsestään ja ottaa apua vastaan. Lue lisää uudesta Näyttövinkistä®

 

Näyttövinkin laatijat:

  • Holecková, Anna
  • Kirjonen-Silvo, Anu
  • Laitinen, Saila
  • Leinonen, Linnea
  • Sipilä, Jenni
  • Virrasoja, Hanne
  • Siltanen, Hannele
  • Pakarinen, Anni