Skip to main content

Näyttövinkki 7/2023: Millainen vaikutus liikunnallisella kuntoutuksella on Parkinsonin tautia sairastavan motorisiin oireisiin ja elämänlaatuun?

Näyttövinkin® katsauksen tulosten mukaan:

  • Liikunnallisella kuntoutuksella on kontrolliryhmään (ei harjoittelua) verrattuna sekä Parkinsonin taudin motoristen oireiden vakavuutta lieventävä että elämänlaatua parantava vaikutus.
  • Liikunnallisessa kuntoutuksessa korostuu harjoittelun pitkäjänteisyys.
  • Liikunnallisen kuntoutuksen haitoista on toistaiseksi niukasti tietoa: Liikunnalliseen kuntoutukseen käytetyt menetelmät ovat kuitenkin yleisesti ottaen turvallisia ja tärkeintä on huomioida Parkinsonin tautia sairastavan kaatumisriski ja liikuntaharjoitteluun liittyvä lihaskivun mahdollisuus.

Työryhmä:
– Juho Korpi, ft, TtM, erityisasiantuntija, Suomen fysioterapeutit
– Arja Holopainen, sh, TtT, tutkimusjohtaja, Hotus
– Lotta Hamari, ft, TtT, vanhempi tutkija, Hotus
– Pia Vierimaa, ft Yamk, vastaava kurssitoiminnan asiantuntija, Liikehäiriösairauksien liitto

Lue koko Näyttövinkki® tämän linkin kautta löydät sen myös Näyttövinkkisivun kategoriasta: Pitkäaikaissairaudet

Viimeisimmät tiedotteet