Skip to main content

Näyttövinkki® 8/2022: Millaista osaamista hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaiset tarvitsevat aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoitopolulla?

Hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaisilla tulee olla monipuolista osaamista aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen hoitopolulla.

NV 8/2022

Heillä tulee olla:

 • kliinistä osaamista (ydinosaaminen)
 • vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja; osaamista huomioida potilas ja läheiset kokonaisvaltaisesti
 • osaamista työskennellä moniammatillisesti
 • osaamista suunnitella hoitoa ja kuntoutusta
 • osaamista hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa hoitopolulla

Ammattilaisten osaamista tulisi tukea varmistamalla mahdollisuudet jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelyyn hoitopolun eri vaiheissa. Lisäksi yhteistyötä sairastuneen läheisten kanssa tulisi vahvistaa.

Lue lisää uusimmasta Näyttövinkistä

Näyttövinkin laatijat:

 • Jarva, Erika1, MSc, väitöskirjatutkija
 • Oikarinen, Anne1, TtT, yliopistonlehtori
 • Tuomikoski, Annukka2, TtT, yliopettaja
 • Karsikas, Eevi3, TtM, väitöskirjatutkija
 • Koivunen, Kirsi2, TtT, yliopettaja, tiimipäällikkö
 • Jounila-Ilola, Päivi2, TtM, hoitotyön opettaja
 • Meriläinen, Merja3, TtT, sairaalaylihoitaja
 • Kääriäinen, Maria1, professori
 • Lappalainen, Risto4, hankesuunnittelija
 • Mikkonen, Kristina1, professori