Skip to main content

Näyttövinkki 8/2023: Mitkä tekijät ovat yhteydessä diabetesta sairastavien aikuisten omahoidon toteutumiseen?

Tänään 14.11. vietetään Maailman Diabetespäivää. Diabetes on yhteisnimitys joukolle erilaisia sairauksia, joita yhdistää poikkeuksellisen korkea verenglukoositaso. Kaikissa diabeteksen muodoissa hoidon painopiste on henkilön itsensä toteuttamassa omahoidossa, joka tapahtuu keskellä hänen omaa arkeaan.

International Diabetes Federation (IDF) arvioi, että vuonna 2021 maailmanlaajuisesti diabeteksen eri muotoja sairasti arviolta 10,5 prosenttia maailman aikuisväestöstä (18–79-vuotiaat) eli diabetes oli noin joka kymmenennellä aikuisella. Diabeteksen muodosta riippumatta hoidon ja omahoidon ohjauksen ensisijaisina tavoitteina ovat diabetesta sairastavan hyvä elämänlaatu, hoidossa jaksaminen sekä lisäsairauksien ehkäiseminen.

Näyttövinkki 8-2023Vuonna 2021 julkaistuun sateenvarjokatsaukseen pohjautuva ja tänään julkaistu Hotus Näyttövinkki® 8/2023 kysyykin tällä kertaa:
Mitkä tekijät ovat yhteydessä diabetesta sairastavien aikuisten omahoidon toteutumiseen?

  • Vahvimmin omahoidon toteutumista tukevat korkeampi ikä, myönteinen ja motivoitunut asenne diabetekseen ja omahoitoon, hyvät tiedot ja taidot, kokemus pystyvyydestä hoitaa omaa diabetesta, sosiaalinen tuki ja yhteisöllinen ympäristö sekä ammattilaisvetoiset ohjausinterventiot.
  • Terveydenhuollon ammattilaisten on ensisijaisen tärkeää ymmärtää omahoidon ohjaus laajana henkilöön itseensä, henkilöiden väliseen ja ympäristöön liittyvänä kokonaisuutena sekä tukea diabetesta sairastavan omahoitoa tunnistamalla omahoitoa heikentäviä tekijöitä ja vahvistamalla omahoitoa tukevien tekijöiden positiivisia vaikutuksia.

Lue yksityiskohtaisempi kuvaus erilaisista omahoitoon yhteydessä olevista tekijöistä ja tutustu Näyttövinkkiin® -> https://www.hotus.fi/nayttovinkit/ (Pitkäaikaissairaudet)

Tämä Näyttövinkki on toteutettu yhteistyössä Diabetesliiton kanssa.

Kiitämme lämpimästi työryhmää:

  • Tuula-Maria Rintala, Tampereen ammattikorkeakoulu
  • Silja-Elisa Eskolin, Hoitotyön tutkimussäätiö
  • Mira Palonen, Tampereen yliopisto
  • Sari Koski, Diabetesliitto