Skip to main content

Näyttövinkki® 9/2023: Miten kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden osallisuutta voidaan tukea terveydenhuollon työyhteisöissä?

Hoitotyöntekijöiden aktiivinen rekrytointi ulkomailta on lisääntynyt terveydenhuollossa viime vuosina. Kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden rekrytoinnissa tulee varmistaa, että siinä noudatetaan eettisen rekrytoinnin periaatteita. Lisäksi edellytyksenä on, että ulkomaisten hoitotyöntekijöiden osallisuutta työelämässä tuetaan monipuolisesti.

Vuonna 2022 julkaistuun sateenvarjokatsaukseen pohjautuva ja tänään julkaistu Hotus Näyttövinkki 9/2023 kysyy: Miten kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisten hoitotyöntekijöiden osallisuutta voidaan tukea terveydenhuollon työyhteisöissä?

*Varmistamalla riittävät resurssit ja yksilöllisen perehdytyksen, joka sisältää tarvittaessa pidennetyn perehtymisajan ja mentoroinnin, ulkomaisten hoitotyöntekijöiden osallisuus työelämässä vahvistuu. Siten he pääsevät työurallaan alkuun ja pystyvät hyödyntämään jo olemassa olevaa osaamistaan. Osallisuus työelämässä edellyttää myös lisäkoulutuksen järjestämistä kielen oppimisen ja ammatillisen osaamisen tueksi.

*Organisaation yhdenvertaiset ja reilut käytänteet ja johtajien osaamisen vahvistaminen työyhteisön moninaisuudesta tukevat työyhteisön toimintaa. Moninaisuuteen liittyvät koulutukset hyödyttävät koko työyhteisöä ja tuovat lisäarvoa yhteisöllisyydelle.

*Osallisuuden vahvistamisella edistetään yhdenvertaisuutta työyhteisössä ja potilastyössä sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia.

Lue koko Näyttövinkki® -> https://www.hotus.fi/nayttovinkit/ (Kategoria jatkossa: Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen)

Kiitämme lämpimästi työryhmää:

GeroNursing Cente (GNC), Oulun yliopisto

  • Kangas, Maija
  • Lotvonen, Sinikka
  • Saarela, Kaisa-Mari
  • Siira, Heidi

Sanna Nykänen, THL