Skip to main content

Nya Hotus-vårdrekommendationer® och nya Evidenstips® har publicerats på Svenska!

Vårdrekommendationerna är rekommendationer som grundar sig på forskningsevidens och som har utarbetats av experter. De handlar om den effekt som metoder som används inom social- och hälsovården har, och betydelsen av dessa för personer som behöver vård och för deras närstående. Läs mer på https://hotus.fi/sv/hotus-vardrekommendationer/

Visste du? Att Evidenstips är en sammanfattning av en högklassig systematisk översikt eller vårdrekommendation. Nya Evidenstips® (7 och 8/2023) – mer om ämnet här: https://hotus.fi/sv/evidenstips/

Viimeisimmät tiedotteet