Skip to main content

Oikein otetut ja analysoidut näytteet diagnoosin ja hoidon perustana – näin myös Covid19-pandemiassa

Ennen Covid 19-pandemiaa Suomessa tehtiin vuosittain arviolta noin 80 miljoonaa laboratoriotutkimusta. Tähän mennessä yksinomaan koronavirusnäytteitä on otettu yli 6 miljoonaa. Näytteenottoon on nopealla tahdilla koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Koulutus onkin erittäin tärkeää, sillä vain oikein otettu ja analysoitu näyte mahdollistaa oikean diagnoosin ja sairauden asianmukaisen hoidon.

Hoitotyön tutkimussäätiö on julkaissut suosituksen Onnistu laboratorionäytteissä – suositus tutkimusten valinnasta, potilaan tunnistamisesta ja ohjaamisesta. Se ei anna suosituksia yksittäisen näytteen, kuten koronavirusnäytteen ottoon. Tämä Hotus-hoitosuositus® on tarkoitettu kaikille näytteenottoprosessin eri vaiheissa näytteenottoon osallistuville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä henkilöille, jotka laativat ohjeistuksia potilaiden valmistamiseksi näytetutkimuksiin sekä toimintaohjeita näytteenottoon ja vieritutkimuksiin. Suositus soveltuu myös opetusmateriaaliksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen.