Skip to main content

Päättäjäseminaari: Yhdenvertainen ja vaikuttava hoito ei synny sattumalta – terveyshyötyä hoitosuosituksilla

Kutsuimme Päättäjäseminaariin yhdessä Sairaanhoitajien koulutussäätiön, Hoitotyön tutkimussäätiön ja Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin (seminaarin järjestäjätahot) kanssa koolle mm. poliittiset päättäjät, hyvinvointialueiden valtuutetut ja johtavat viranhaltijat ja sote-ammattilaiset.

Päättäjäseminaarin yhteydessä 26.4.2023 julkaistava kannanotto perustuu seminaarin järjestäjätahojen yhteiseen ulostuloon. Kannanotto nostaa esiin kansallisten hoitosuositusten tarpeen, jotta kansalaiset saavat vaikuttavia palveluita hyvinvointialueilla. Tuomme esille tutkimustietoon perustuvan toiminnan ja hoitosuositusten merkityksen yhdenvertaisten ja vaikuttavien sotepalvelujen johtamisessa, tuottamisessa ja kehittämisessä. Lue lisää järjestäjien yhteisestä kannanostosta tästä linkistä.