Skip to main content

Palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevan potilaan suunhoito -hoitosuositus on nyt julkaistu!

Hoitohenkilökunnan tulee osata tunnistaa ja hoitaa potilaan suun alueen ongelmia ja oireita sairauden edetessä.

Suunterveyden arviointi yhdessä potilaan kanssa sekä yhtenäiset ja vaikuttavat suunhoitokäytännöt turvaavat potilaan hyvinvointia aina kuolemaan saakka.

Hoitosuosituksen tavoitteena on edistää palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa olevien potilaiden suunterveyttä lisäämällä tietoi­suutta suun alueen ongelmista sekä yhtenäistämällä ja vakiinnuttamalla vaikuttavia suunhoitomenetelmiä ja -käytäntöjä. Lisäksi tavoitteena on lisätä moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa hoidossa ja saatto­hoidossa työskentelevän hoitohen­kilökunnan ja suun terveydenhoidon ammattilaisten välillä.

Lue Hotus-hoitosuositus® kokonaisuudessaan täältä.

Lämmin kiitos koko suositustyöryhmälle!

  • Hanna Hävölä, pj.
  • Minna-Liisa Flinkkilä
  • Satu Laine
  • Niina Nivala-Huhtaniska